œwiadectwo energetyczne - baner-gora
Aktualności  

Projekty architektoniczne
 
Modernizacje obiektów zabytkowych

Dofinansowanie z EU
-Pomoc w zdobyciu środków unijnych, na inwestycje związane z rozwiązaniami energooszczędnymi, ze szczególnym  uwzględnieniem wykorzystania źródeł energii odnawialnych w budynkach .  
-Przygotowanie wniosków o dofinansowanie 
-Przygotowanie dokumentacji (audytów energetycznych, biznes planów)
     
Termowizja
-Badania kamerą termowizyjną
-Analizy termogramów
-Badania wewnątrz i zewnątrz budynków
-Wykrywanie błędów wykonawczych izolacji termicznych
-Wykrywanie miejsc kondensacji pary wodnej, w których może w późniejszym czasie pojawić się pleśń i grzyb
 


Firma 888  
 
Działalność rozpoczęła w dniu 08.08.08 (stąd się wzięła nazwa firmy). Założycielem jest mgr inż. arch. Mirosława Puczyńska od kilkunastu lat związana z branżą architektoniczno - budowlaną.


888 Mirosława Puczyńska  
ul. Czerniakowska 71 pok. 100

00-718 Warszawa
E:   biuro@888.waw.pl
T/F:  022 452 06 38
T:  0501 275 115Czy są Państwo obecnie zainteresowani zamówieniem świadectwa?

TAK
NIE
nie podjąłem jeszcze decyzji


TERMOWIZJA

-Badania kamerą termowizyjną
-Analizy termogramów
-Badania wewnątrz i zewnątrz budynków
-Wykrywanie błędów wykonawczych izolacji termicznych
-Wykrywanie miejsc kondensacji pary wodnej, w których może w późniejszym czasie pojawić się pleśń i grzyb
 
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA KAMERY TERMOWIZYJNEJ - KAMERA FLIR b50.
 
 
Przykładowe termogramy wykonane kamerą o rozdzielczości 140x140

W Polsce badania termowizyjne znajdują coraz szersze zastosowanie, również w budownictwie jednorodzinnym. Wiedza na ten temat jest jednak w dalszym ciągu niewystarczająca.  Najczęściej termowizję stosuje się do oceny stanu izolacyjności ścian, okien, dachów, sprawdzenia szczelności przegród, lokalizacji instalacji c.o. i c.w.u.

 

Co to jest termowizja?

 

Termowizja (termografia) jest to technika diagnostyczna wykorzystująca zjawisko promieniowania cieplnego, czyli promieniowania podczerwonego. Zjawisko to jest charakterystyczne dla każdego ciała o temperaturze powyżej zera bezwzględnego (absolutnego), czyli powyżej -273,15° C. W praktyce każdy obiekt emituje proporcjonalną dla jego temperatury dawkę promieniowania, której uchwycenie, przy zastosowaniu specjalistycznych kamer termowizyjnych, pozwala na sporządzenie obrazu cieplnego w postaci tzw. termogramu.

Kamera termowizyjna jest urządzeniem technicznym służącym do pomiaru i zobrazowania promieniowania podczerwonego emitowanego przez powierzchnię obserwowanego obiektu. Mierząc promieniowanie podczerwone wysyłane przez dane ciało możemy mierzyć jego temperaturę.

 

Termografia w podczerwieni jest nauką o zbieraniu i analizie informacji o temperaturze uzyskanych z urządzeń do bezkontaktowego zobrazowania temperatury.

Gdy nie istnieje różnica temperatury, obraz termowizyjny nie pokazuje żadnego kontrastu i nie ma możliwości przeprowadzenia analizy.

Uzyskany obraz termowizyjny możemy ustawić w zależności od potrzeby w wielu paletach kolorystycznych i graficznych.  

 

Jakie są odpowiednie warunki do przeprowadzenia badań?

 

Zastosowanie termografii w podczerwieni wymaga przepływu ciepła przez przegrody budowlane, a zatem badania termowizyjne są dokonywane w czasie sezonu grzewczego, kiedy różnica temperatur wewnątrz budynku i na zewnątrz jest minimum ok. 15OC, czyli temperatura wewnątrz +20 OC, a temperatura zewnętrzna najwyżej +5 OC. Im niższa temperatura zewnętrzna i pochmurny dzień, tym są lepsze warunki do przeprowadzenia badania termowizyjnego.

 

W celu uniknięcia wpływu operacji słońca na rozkład temperatury na  ścianach osłonowych badania są wykonywane najczęściej nad ranem przed wschodem słońca, późnym wieczorem, w pochmurny dzień lub w nocy. Pożądane jest pełne zachmurzenie. Badania należy wykonywać przy braku wiatru jak najmniejszej jego prędkości. Najwłaściwszym czasem badań jest okres od listopada do lutego.

 

Co to jest emisja i odbicie?

 

Emisja ciepła pochodzi z badanych materiałów. Odbicie pochodzi z elementów będących przed badanym obiektem. Takim obiektem może być słońce, drugi budynek, czasem może to być także operator kamery. Emisja i odbicie wzajemnie się uzupełniają.

Emisja jest to zdolność powierzchni do emitowania ciepła. Jej wartość określana jest miedzy 0 a 1.

Izolatory elektryczne i termiczne są doskonałymi emiterami- mają wysoką emisyjność. Pomiar temperatury tych materiałów nie stanowi problemu, należą do nich: drewno, beton, cegła, pustak, kamień, guma, plastik, PCV, malowane powierzchnie.

Materiały o niskiej emisyjności to polerowane metale: miedź ,stal,  żelazo, mosiądz, aluminium, cynk, ołów, aluminium. Pomiar jest trudny ze względu na odbicia na powierzchni inny obiektów o różnej   innej temperaturze. Metale są słabymi emiterami, mają emisyjność poniżej 0,25. Jednak sytuacja diametralnie zmienia się, gdy te materiały mocno się utlenią, ich emisyjność znacznie się zwiększa.

 

Zastosowanie   termowizji w budownictwie                                

W nowych lub modernizowanych budynkach badania w podczerwieni pozwalają na weryfikację poprawności założeń projektowych, zgodności stanu faktycznego z dokumentacją, sprawdzenie jakości prac oraz wykorzystanych materiałów budowlanych. Stąd też coraz częściej badania termowizyjne towarzyszą odbiorowi nowych lub modernizowanych obiektów lub są wykonywane przed końcem okresu gwarancyjnego. Badania termowizyjne są również nieodzowne dla znalezienia rzeczywistych przyczyn braku komfortu cieplnego lub nadmiernych strat ciepła w eksploatowanych bardzo często nowych, budynkach. Najczęściej przyczynami są błędy i niestaranność

w wykonawstwie, a także odstępstwa od założeń projektowych. Nierzadko są to również błędy projektowe. Dotyczy to zarówno nowych, jak i starszych obiektów. Dodatkowe problemy stwarza niewłaściwa eksploatacja mieszkań, tj przede wszystkim niedostateczna wentylacja, a w konsekwencji nadmierna wilgotność. Badania termowizyjne powinny być również wykonywane

przed rozpoczęciem termomodernizacji budynków. Ujawniają one stan faktyczny izolacyjności cieplnej przegród pozwalają lepiej zaprojektować docieplenie, a także pomagają w podjęciu decyzji o kolejności i konieczności przedsięwzięć termo modernizacyjnych.

Badania pozwalają zlokalizować przebieg i wykryć usterki ogrzewania podłogowego, a także wykrycie  niedrożności w instalacjach grzewczych lub przepięcia w instalacjach elektrycznych.

 

Ściany osłonowe, zewnętrzne

 

Ściana zewnętrzna badanego obiektu będzie miała wyższą temperaturę od temperatury otoczenia. Im ta różnica jest mniejsza tym ściana jest lepiej zaizolowana.

Termogramy mogą mieć różne palety kolorów: paleta szarości, barwy żelaza, barwy tęczy.

Najczęściej spotykamy termogramy w barwach żelaza. W takim przypadku na zdjęciu termowizyjnym kolory ciemne: czarny, granatowy, ciemnofioletowy świadczą o niskich temperaturach, natomiast kolory jaśniejsze: żółty, pomarańczowy, biały oznaczają temperatury wyższe.

Nie zawsze jednak wyniki badań można zinterpretować, stosując schemat myślowy: „zimna ściana zewnętrzna= dobra izolacyjność cieplna”, „ciepła plama (fragment ściany) = zła izolacja”. Przy interpretacji termogramów należy wziąć pod uwagę wiele czynników: warunki zewnętrzne, pogodowe, siłę wiatru, porę dnia, wpływ promieniowania słonecznego, a nawet wpływ temperatury zimnego nieboskłonu , a także kształt bryły budynku, technologię ,w   której został wybudowany, bezwładność cieplną poszczególnych materiałów budowlanych.

 

Balkony

 

Zewnętrzne krawędzie balkonów są zazwyczaj wychłodzone, w przeciwieństwie do miejsca połączenia płyty balkonowej ze stropem, gdzie zlokalizowane są mostki termiczne. Oczywiście zakres temperatur będzie się różnił w zależności od technologii, czasu powstania budynku, oraz czy płyta żelbetowa balkonu została ocieplona, oraz czy jest zlokalizowana nad oknem. Miejsca połączeń płyty balkonu, drzwi balkonowych i stropu,   są dość trudne zarówno pod względem wykonawczym, jak i projektowym. Często występują błędy wynikające z braku ciągłości izolacji termicznej i przeciwwodnej, a co za tym idzie w miejscach tych tworzą się zacieki, purchle solne, pleśń.

 

Loggie

Niezależnie od pory wykonywania badań ściany loggi mają wyższą temperaturę niż sąsiedni fragment ściany elewacyjnej. Wynika to z faktu, ze wymiana ciepła we wnęce jest mniejsza, a ciepło wyemitowane od bocznych ścian podlega wzajemnemu odbiciu.

 
Okapy

Okapy również mają podwyższoną temperaturę.   Najczęściej jest to spowodowane czynnikami: możliwy mostek cieplny na połączeniu ze ścianą, oraz   zebranie się strumienia ciepłego powietrza pochodzącego z konwekcji ze ściany i okien zlokalizowanych pod okapem.

 

Okna

Ze względu na dużo niższy współczynnik przenikalności cieplnej, w stosunku do otaczającej ściany okna będą miały wyższą temperaturę i przez okna (szyby i ramy) mamy znaczne straty cieplne. Kolor na termogramach jest jaśniejszy. Jednak ze względu właściwości szkła często na termogramach można zauważyć czarne szyby, szczególnie w górnych kondygnacjach budynku- oznacza to, że szyba odbija temperaturę nieba, która to może dochodzić poniżej -50oC (dla bezchmurnego nieba).

Najsłabsza izolacja okien jest w miejscach połączenia ramy ze ścianą, oraz połączenie szyby z ramą- miejsca uszczelek. Często poprzez obraz termowizyjny łatwo można wskazać miejsca ubytku uszczelek, lub konieczność regulacji osadzenia okien i drzwi.

 

Przyziemia

W starszych budynkach   bardzo często przyziemia są nieocieplone. Daje to obraz ciepłych cokołów i ścian przyziemia pomimo, że za tymi ścianami często są pomieszczenia nie mieszkalne, o znacznie niższej temperaturze. Często w takich przypadkach występuje przemarzanie ściany w poziomie stropu parteru i co za tym idzie przekroczenie punktu rosy i występowanie grzybów pleśniowych. Obecnie jednak inwestorzy nowo budowanych domów ocieplają ściany fundamentowe i przyziemia, nawet przy nieogrzewanych piwnicach.

 

Dachy, poddasza

Na zdjęciach termowizyjnych bardzo dobrze są widoczne nieocieplone od wewnątrz krokwie. Aby najlepiej zaizolować dach od spodu krokwie należy przykryć dodatkową warstwą wełny mineralnej. Wystarczy zastosować dodatkową warstwę 5 cm, aby wyeliminować liniowe mostki.

Kolejnym często występującym problemem jest osuwanie się wełny pod własnym ciężarem w przypadku większych spadków połaci dachowych. Takie miejsca również łatwo zlokalizować termowizyjnie. Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość wykonania izolacji w narożnikach, przy ściankach kolankowych lub murłatach. Częste niedokładności w ułożeniu, braki ciągłości izolacji termicznej powoduje nie tylko   wychłodzenie miejscowe ściany, odczuwalny dyskomfort użytkowania, ale także może być powodem stworzenia warunków właściwych do rozwoju grzybów pleśniowych.

 

Badania wewnątrz budynku
 

Badania prowadzone wewnątrz budynku są równie istotne jak na zewnątrz. Chociaż warstwa izolacji termicznej znajduje się najczęściej po stronie zewnętrznej ścian budynku, jednak użytkownika obiektu bardziej interesuje komfort cieplny w pomieszczeniach wewnątrz.

Oceniając komfort użytkowania należy zwrócić uwagę na temperaturę elementów budowlanych.   ściany zewnętrznej, ścian wewnętrznych, działowych, stropów ( sufitu) i podłogi. Różnica temperatur ściany wewnętrznej i zewnętrznej nie powinna przekraczać 1-2K. Natomiast temperatura powierzchni podłogi ni powinna być niższa niż 3-4K do temperatury powietrza na poziomie 1,1m- poziom głowy siedzącego człowieka. W przeciwnym przypadku, pomimo temperatury pomieszczenia +20oC, użytkownik będzie miał odczucie ”że coś ciągnie po nogach”. Również dyskomfort będzie odczuwalny, jeżeli prędkość powietrza w pomieszczeniu będzie większa od 0,2m/s, powoduje to uczucie przeciągu. Może to wynikać z nieszczelności okien lub drzwi, a także może być związane z dosyć często występującym zjawiskiem odwrócenia ciągu wentylacyjnego. W taki sposób, iż kanały wywiewne stają się nawiewnymi.

Jednak najbardziej szkodliwym czynnikiem dla budynku i zdrowia jego mieszkańców jest występowanie miejsc, w których następuje przekroczenie punktu rosy ( wykraplanie się pary wodnej), a co za tym idzie występowanie pleśni i toksycznych grzybów.   Podczas analizy termogramów można bez problemu szybko znaleźć   i precyzyjnie zlokalizować zagrożone miejsca. Takie badanie jest   szczególnie przydatne w przypadku kupna domu z rynku wtórnego. Z pozoru nie widać, żadnych ubytków i wad. Dom jest przygotowany do sprzedaży, odświeżony i odmalowany, a istniejąca grzybnia tymczasowo zamaskowana i niewidoczna. Dzięki termowizji można określić np. w którym miejscu pojawi się pleśń za rok lub dwa.

 

 

Ze względu na bezinwazyjność badania termowizyjnego ta metoda pomiarów i diagnostyki staje się coraz bardziej powszechne. Pozwala to w szczególności na wykrywanie i lokalizowanie różnego typu wad i usterek technologicznych przegród budynków, błędów w dociepleniu, mostków cieplnych,  zawilgoceń infiltracji powietrza; IokaIizację wycieków i nieszczelności rur w różnorodnych instalacjach (w tym z cieplą wodę użytkową oraz c.o.).

 Kontrola termowizyjna budynku pozwala podjąć właściwe decyzje prowadzące do poprawy izolacyjności przegród, zmniejszenie kosztów ogrzewania, poprawy komfortu użytkowania.

Orientacyjny koszt badania termowizyjnego dla domu jednorodzinnego to ok.700-1200zł wraz z raportem, bez raportu 200-500zł. Dla osób bardziej zainteresowanych termowizją istnieje możliwość wypożyczenia kamery w cenie 250-500zł/dzień.

 

 

 

W ramach badań termowizyjnych oferujemy:

  • ocenę stanu izolacji termicznej budynku i lokalizowanie miejsc nieszczelności,
  • ocenę szczelności stolarki budowlanej i wykrywanie miejsc strat ciepła,
  • wykrywanie mostków termicznych w przegrodach budowlanych,
  • wykrywanie i lokalizowanie zawilgoceń i wycieków w przegrodach,
  • wykrywanie i ocenę zagrożenia zagrzybieniem w przegrodach,
  • wykrywanie niepożądanej infiltracji zimnego powietrza przez przegrody,
  • wykrywanie wad zastosowanych materiałów budowlanych,
  • inspekcje przedremontowe i kontrola wykonanych napraw i ocieplenia,
  • lokalizowanie przebiegu i wykrywanie usterek ogrzewania podłogowego,
  • wykrywanie niedrożności w instalacjach grzewczych,

 

 

 
 

 Projekt i CMS - ˆ 2011 JanKreatywny.pl - Usługi budowlane

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, reklamowych, a przede wszystkim, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.


Copyright 2009 888 - świadectwa energetyczne warszawa